پندها
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: Yek Pand - ۱۳٩٢/۱۱/۱۸

سرزمین واژه های وارونه...

این جا سرزمین واژه های وارونه است...

این جا سرزمین واژه های وارونه است...

 

جایی که "گنج"،"جنگ"میشود!

"درمان" ، "نامرد" و "قهقه"، "هق هق"!

اما"دزد"همان"دزد"و"درد"همان "درد"

و"گرگ"همان"گرگ"...!

 

...آری سرزمین واژه های وارونه

سرزمینی که"من" ،"نم" زده است،

"یار"،"رای"عوض کرده است،

"راه" گویی "هار" شده

و "روز" به "زور" میگذرد...

 

"آشنا" را جزء در "انشا" نمی بینی

وچه... "سرد" است این"درس"زندگی!!!

اینجاست که"مرگ"برایم "گرم" میشود ...

چرا که"درد" همان "درد" است ...

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :